Működési szabályzat

Az Antik Placc működési szabályzata
 

  1. Az Antik Placc időpontja: a rendezvénynaptár szerinti vasárnapokon 10.00-17.00 óra között, helye: a Klauzál téri Csarnok.

  2. A kereskedők és kiállítók csak előzetes regisztráció után, a részvételi nyilatkozat elfogadásával és a részvételi díj megfizetésével jogosultak a rendezvény területén árusításra.

  3. A terület elfoglalása, áruk kihelyezése, kipakolás reggel 8.00 órától 9.30-ig történik. Lepakolást, elpakolást megkezdeni 16.00 után lehet. Legkésőbb 18.00 után minden vásározónak el kell pakolni a területről, valamint a területet tisztán kell átadnia.

  4. A vásáron kizárólag régiségek és design műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök kerülhetnek árusításra. Ez minden alkalommal ellenőrzésre kerül. Az ez ellen vétőket azonnali hatállyal eltávolítjuk, a kifizetett helypénzt nem áll módunkban visszafizetni.

  5. Hamisítványoknak a régiségvásár nem biztosít helyet. Az új kópiák, másolatok esetén a különbözőséget egyértelmű módon fel kell tüntetni az árucikken.

  6. A kereskedők, vásározók kötelesek betartani az Antik Placc és a Klauzál téri Csarnok házirendjét, magatartásukkal nem sérthetik egymás és a vásárlók érdekeit.

  7. Minden árusító köteles tisztán, rendben tartani az árusító helyét és közvetlen környezetét, s gondoskodni kell a színvonalas megjelenésről.

  8. A közlekedési útvonalakat szabadon kell hagyni, a megjelölt területi határokon belül lehet kipakolni. A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani.

  9. Valamennyi vásározónak, kereskedőnek saját felelősségére szigorúan be kell tartani az önkényuralmi jelképek nyilvános árusítására vonatkozó törvényeket, valamint a nemesfém árusítására vonatkozó törvényeket.

A vásáron nem árusíthatók: (35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet szerint)

(2) Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba:
a) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény;
c) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék;
d) mérgező és veszélyes anyag;
e) látást javító szemüveg, kontaktlencse;
f) polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray;
g) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
h) kulturális javak;
i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;
j) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.
(3) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:
a) fűszerpaprika-őrlemény;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék;
c) növényvédő szer;
d) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
e) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek).

A vásáron az 55/2009. III.13. Korm. rendelet 5.§ 1.bek. alapján alkalomszerűen magánszemély is árusíthat.

A területen található asztalokat és árusítóhelyeket mind a magánszemélyek, mind a kereskedők csak helyjegy megváltásával vehetik igénybe.

Bérleti díj:

1 db hely bér kb. 198x70 cm 5.000 Ft /alkalom (Bruttó)

Egyéb területek egyedi megállapodás szerint.

Szervező ( Antik Centrál Kft .) a díjváltoztatás jogát fenntartja!

 A rendezvényszervező nem vállal felelősséget a kereskedőnél keletkező károkért.

 

A házirend betartása mindenkinek kötelező!

A piacon a helyfoglalás, az áruk lerakása, a gépjárművek beállása csak a szervezők által meghatározott rend szerint történhet.

A piacra behozott áruk, értékek őrzése azok tulajdonosának feladata. Azok elvesztéséért, megrongálódásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

A rendezvény területén nyílt láng használata tilos!

Tilos a rendezvény területén a dohányzásra kijelölt helyeken kívül dohányozni!

Tilos a rendezvény működését zavaró magatartás, illetve a tiltott szerencsejáték folytatása.

Az üzemeltető a fenti rendtartás megszegőjét a piacról kitilthatja, illetve vele szemben a Ptk. szabályai szerint kártérítési igénnyel élhet.

 

A fentieket elfogadom és betartom:

 

………………… …………………..Vissza